3 marca 2017 r. w świetlicy Kola Gospodyń Wiejskich w Roztoce odbyło się spotkanie z okazji zakupu serwisu naczyń na potrzeby Koła oraz sołectwa Roztoka.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Powiatowego Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie, Pan Łukasz Burak – Zastępca Wójta Gminy Żmudź, Pan Andrzej Zając – Radny Gminy Żmudź oraz mieszkańcy sołectwa Roztoka. Przewodnicząca KGW w Roztoce – Pani Krystyna Studzisz podziękowała wszystkim, którzy pomogli w zakupie naczyń.