W zeszłym tyg. przy Urzędzie Gminy Żmudź znalezione zostały klucze. Właściciela zapraszamy po odbiór do sekretariatu Urzędu Gminy.