28 lutego 2018r. w Lublinie odbyło się „I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej”, organizowane w ramach projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W trakcie spotkania wyróżnione zostały samorządy, które w szczególny sposób wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie w ramach konkursu: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”.
Gmina Żmudź jako jedyna z powiatu chełmskiego została laureatem I edycji konkursu. Dyplom i statuetkę odebrała Pani Wójt Gminy Żmudź – Edyta Niezgoda.