Drukuj

W dniu 21 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Żmudź odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa Żmudź w sprawie wspólnoty gruntowej.

W spotkaniu udział wzięli Pani Edyta Niezgoda – Wójt Gminy Żmudź, Pan Tomasz Szczepaniak – Wicestarosta Chełmski, Pani Renata Wróblwska – Kopczyńska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Chełmie oraz Pan Jacek Raczkiewicz – sołtys sołectwa Żmudź.
Spotkanie odbyło się w związku z odnalezieniem dokumentów wspólnoty, w tym listy udziałowców
z lat 60 – tych. Podczas spotkania Pani Dyrektor omówiła problematykę związaną z uregulowaniem stanu prawnego wspólnot oraz odpowiadała na pytania mieszkańców.  Na zakończenie spotkania ustalono, że mieszkańcy w ciągu najbliższych 6 m –cy będą zgłaszać się indywidualnie do Starostwa Powiatowego w Chełmie celem ustalenia prawa do udziału we wspólnocie gruntowej.

dsc_0210.jpg dsc_0211.jpg dsc_0212.jpg

dsc_0213.jpg