W dniu 21 listopada 2108 roku odbyła się I sesja VIII kadencji  Rady Gminy Żmudź, podczas której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Żmudzi Pani Michalina Cymborska wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.

Następnie nowo wybrani złożyli ślubowania. Przewodniczącym Rady Gminy Żmudź został wybrany Pan Krzysztof GawrjołekWiceprzewodniczącym Rady Gminy  została wybrana Pani Maria Domańczuk. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w  Żmudzi Pani Michalina Cymborska wręczyła nowo wybranemu Wójtowi Gminy Pani Edycie Niezgoda zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Żmudź. Pani Edyta Niezgoda  obejmując urząd Wójta Gminy Żmudź Złożyła ślubowanie.

RADNI RADY GMINY ŻMUDŹ VIII KADENCJI

1. Chwała Józef
2. Domańczuk Maria
3. Dzikowska Barbara
4. Gawrjołek Krzysztof
5. Głaz Jolanta
6. Łaszkiewicz Mariusz
7. Makowski Zdzisław
8. Pietryczuk Halina
9. Pokraka Stanisława
10. Radziewicz Katarzyna
11. Rzeźnik-Stempkowska Katarzyna
12. Senderski Jerzy
13.Szczerepa Zbigniew
14. Wagner Elżbieta
15. Załuska Anna

LINK do transmisji video z obrad sesji Rady Gminy Żmudź