W dniach 7 – 10 lutego 2019 roku w poszczególnych sołectwach w Gminie Żmudź odbyły się wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

Rozpoczynająca się kadencja potrwa 5 lat.

Wyniki wyborów na sołtysa przedstawiają się następująco:

Lp.

Sołectwo

Kandydaci na sołtysa

 

Sołtys

 

1.

 

Annopol

 

Dorota Rakowiecka

 

Dorota Rakowiecka

 

2.

 

Bielin

 

Henryk Dąbrowski

 

Henryk Dąbrowski

 

3.

 

Dryszczów

 

Andrzej Borucki

 

Andrzej Borucki

 

4.

 

Kazimierówka

 

Wiesław Daniluk

 

Wiesław Daniluk

 

5.

 

Klesztów

 

Wiesław Ruszkiewicz

 

Wiesław Ruszkiewicz

 

6.

 

Ksawerów

 

Maria Domańczuk

 

Maria Domańczuk

 

7.

 

 

Leszczany

 

 

Mariusz Łaszkiewicz

Jerzy Senderski

Zbigniew Józak

 

 

Mariusz Łaszkiewicz

 

8.

 

Lipinki

 

Wiesław Furmańczuk

 

Wiesław Furmańczuk

 

9.

 

Maziarnia

 

Barbara Dzikowska

 

Barbara Dzikowska

 

10.

 

Pobołowice

 

Robert Jasiończak

 

Robert Jasiończak

 

11.

 

Roztoka

 

Paweł Tates

Marcin Rakowiecki

 

Paweł Tates

12.

 

Rudno

 

Tomasz Borucki

 

Tomasz Borucki

 

13.

 

Stanisławów

 

Ewa Matyszczuk

Joanna Makowska

 

Ewa Matyszczuk

14.

 

Syczów

 

Barbara Zienkiewicz

 

Barbara Zienkiewicz

 

15.

 

Wołkowiany

 

Jolanta Głaz

Aneta Kiczyńska

 

Jolanta Głaz

16.

 

Wólka Leszczańska

 

Janina Mrazek

 

Janina Mrazek

 

17.

 

Żmudź

 

Jacek Raczkiewicz

 

Jacek Raczkiewicz