Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi po raz kolejny przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018, który trwa w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Do programu zostało zakwalifikowanych 650 osób z terenu gminy Żmudź. W czwartek 4 kwietnia z Lubelskiego Banku Żywności do OPS w Żmudzi trafiła druga transza żywności w ilości 7 793,5 kg.
W dniu 15.04.2019r. w GCK w Żmudzi odbyły się działania towarzyszące WARSZTATY KULINARNE.