W dniu 27 kwietnia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się uroczystość z okazji 15 – lecia  zespołu śpiewaczego „Jarzębinki”.

W spotkaniu udział wzięły szanowne Jubilatki, ich rodziny,   przyjaciele oraz władze Gminy reprezentowane przez Panią Edytę Niezgoda – Wójta Gminy i Pana Łukasza Buraka – zastępcę Wójta. Powiat reprezentował Pan Radosław Rakowiecki – Radny Rady Powiatu Chełmskiego. Podziękowania oraz życzenia dalszej owocnej pracy „Jarzębinkom” złożyła Pani Wójt, która jednocześnie wręczyła upominki i nagrody dla Pań: Zofii Klim, Ireny Turczyn, Marii Witamborskiej, Stanisławie Jarosz oraz Halinie Romanowskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia folkloru i kultury ludowej. Ze specjalnym koncertem wystąpiła Kapela „Żmudziaki”.