W ramach rozbiórki budynku komunalnego w Leszczanach z pozyskanego gruzu wykonany został remont drogi w Leszczanach na odcinku 350 mb.