W dniu 16 czerwca 2019 roku /niedziela/ na stadionie piłkarskim w Żmudzi odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których uczestniczyło 7 drużyn z jednostek OSP

z terenu gminy Żmudź tj. : Dryszczów, Leszczany, Maziarnia, Pobołowice, Roztoka, Wołkowiany, Żmudź oraz kobieca drużyna ze Żmudzi. Nowością organizacyjną tegorocznych zawodów był udział jednostek  OSP z gminy Dubienka, którą reprezentowały  cztery jednostki OSP męskie i jedna drużyna kobieca.  Podczas zawodów duże zainteresowanie wśród licznie zgromadzonej publiczności wzbudziły starty drużyn kobiecych, które okazały się atrakcją tegorocznych zawodów.
Zawody sportowo – pożarnicze przeprowadziła komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie pod przewodnictwem brygadiera Stanisława Kołtuna.
Wśród zaproszonych gości obecni byli:
Komendant Miejski PSP w Chełmie młodszy brygadier Artur Rutkowski,
Radny  Rady Powiatu Pan Radosław Rakowiecki.
Radni Rady Gminy Żmudź
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
∙ ćwiczenia bojowe,
∙ sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

ĆWICZENIE BOJOWE

1.  miejsce OSP Żmudź            z wynikiem     52,00 pkt.
2.  miejsce OSP Leszczany      z wynikiem     52,84 pkt.                  
3.  miejsce OSP Wołkowiany     z wynikiem     54,60 pkt.            
4.  miejsce OSP Roztoka          z wynikiem     65,65 pkt.      
5.  miejsce OSP Maziarnia        z wynikiem     66,34 pkt.  
6.  miejsce OSP  Dryszczów     z wynikiem      82,50 pkt.
7.  miejsce OSP Pobołowice      z wynikiem      89,44 pkt.

1. miejsce KDP Żmudź   z wynikiem     60,75 pkt.

SZTAFETA POŻARNICZA

1.  miejsce OSP Leszczany      z wynikiem      63,40 pkt.
2.  miejsce OSP Roztoka          z wynikiem     66,13 pkt.                  
3.  miejsce OSP Żmudź            z wynikiem     66,65 pkt.            
4.  miejsce OSP Wołkowiany    z wynikiem      67,06 pkt.      
5.  miejsce OSP Dryszczów      z wynikiem      67,19 pkt.  
6.  miejsce OSP Maziarnia        z wynikiem      68,44 pkt.
7.  miejsce OSP Pobołowice     z wynikiem      68,63 pkt.

1. miejsce KDP Żmudź    z wynikiem     78,84 pkt.


Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

1.  miejsce OSP Leszczany      z wynikiem łącznym       116,24  pkt.
2.  miejsce OSP Żmudź            z wynikiem łącznym       118,65  pkt.                 
3.  miejsce OSP Wołkowiany     z wynikiem łącznym      121,66   pkt.        
4.  miejsce OSP Roztoka          z wynikiem łącznym       131,78   pkt.        
5.  miejsce OSP Maziarnia        z wynikiem łącznym       134,78   pkt.
6.  miejsce OSP Dryszczów       z wynikiem  łącznym      149,69   pkt.
7.  miejsce OSP Pobołowice      z wynikiem  łącznym      158,07   pkt.

1. miejsce KDP Żmudź   z wynikiem     139,59 pkt.


Prezentacja sekcji ćwiczącej w zakresie musztry:
(punktacja nie wliczana do klasyfikacji ogólnej zawodów)
Do musztry przystąpiły dwie drużyny:
1.  OSP Leszczany
2.  OSP Wołkowiany


Wszystkie startujące drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Wójta Gminy Żmudź Panią Edytę Niezgoda .
Zawody obserwowali licznie zgromadzeni mieszkańcy gmin.