W dniu 14 czerwca 2019 r. w Chełmskim Domu Kultury odbyła się Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego” organizowana przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.

35 osób otrzymało akt nadania tytułu i medal honorowy zatwierdzony mocą Kapituły Zarządu Powiatu Chełmskiego. Z gminy Żmudź wyróżnienie dostali Państwo Kazimiera i Leszek Ciupa z Wołkowian.
Od 1987 roku prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne o charakterze produkcji roślinnej. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 120 ha. W strukturze zasiewów dominuje pszenica, rzepak, burak cukrowy.
Państwo Ciupa wykorzystują fundusze unijne z przeznaczeniem na modernizację i unowocześnianie parku maszynowego w gospodarstwie. Za swoją pracę byli niejednokrotnie nagradzani na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim:
• 2013 rok – laureaci konkursu Agroliga organizowanego przez LODR Końskowola.
• 2014 rok – odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „ Zasłużony dla Rolnictwa”.
• 2016 rok -  udział w konkursie „ Rolnik Lubelszczyzny”.
• 2017 rok – wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo Rolne”.