W dniu 12 czerwca 2019 r. dokonano odbioru końcowego zamówienia pn. „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żmudź.

W ramach zadania został wykonany montaż 5 pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz podłączenie dodatkowej wężownicy do istniejącego źródła ciepła. Zadanie zostało zrealizowane przez  firmę
ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poselska 30, 42 – 200 Częstochowa za kwotę 53 190,00 zł.
W dniu 24 lipca 2019 r. dokonano odbioru częściowego zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żmudź”. W ramach I Etapu został wykonany montaż 39 instalacji kolektorów słonecznych oraz podłączenie dodatkowej wężownicy do istniejącego źródła ciepła (35 zestawów 3 – 300 i 4 zestawy
 4 – 400). Zadanie jest realizowane przez firmę  Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02 – 884 Warszawa. Wartość odbieranej części zadania to 458 049,60 zł
Montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła odbywa się w ramach projektu „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź” realizowanego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.