W dniu 26 sierpnia przy zbiorniku wodnym "Dębowy Las" znalezione zostały klucze. Właściciel może je odebrać w sekretariacie Urzędu Gminy Żmudź w godzinach pracy urzędu.