W dniu 08.10.2019r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Żmudź:

Izby Regionalnej  w Stanisławowie, świetlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz świetlicy wiejskiej w Rudnie”.

 

Link do artykułu z realizacji zadania