W dniach 15 i 20 września 2016 r. uczniowie klasy IV, V i VI uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata”.

Uporządkowano teren wokół placu zabaw, boiska szkolnego, pobocza dróg oraz przystanku autobusowego. Zebrano kilka worków różnego rodzaju odpadów.                             
 Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Katarzyna Bielak, Marzena Wawryszuk i Lucyna Cichosz.