Dnia 22 września  2016r. w Szkole Podstawowej w Żmudzi odbyło się spotkanie z rodzicami. Dyrektor szkoły Małgorzata Piątek przedstawiła dotychczasowe działania w zakresie realizacji Koncepcji  pracy  szkoły, Programu  wychowawczego i Programu profilaktyki.

Zaproponowała również nowe pomysły nauczycieli  na  bardziej atrakcyjną i nowoczesną szkołę. Następnie w poszczególnych klasach odbyła się  debata „Nasz pomysł na dobrą szkołę”  Rodzice mieli okazję do  dyskusji: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”. Podczas  debaty rodzice zgłosili bardzo ciekawe  pomysły. Wnioski z debat uczniów, rodziców i nauczycieli będą podstawą do stworzenia nowego kierunku działań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły Podstawowej w Żmudzi.