Jak co roku w czwarty czwartek listopada Gimnazjum Publiczne w Żmudzi obchodziło kolejny raz Święto Dziękczynienia, tym razem także pod czujnym okiem p. Haliny Steczuk , dyrektor gimnazjum .  Jest to najbardziej rozpowszechniona świecka uroczystość w krajach anglojęzycznych, a szczególnie

w USA. Tego dnia bez  względu na kolor skóry, przekonania polityczne czy wyznanie religijne  ludzie w przeróżny sposób dziękują sobie wzajemnie za otrzymane dobro. Z tej okazji w gimnazjum powstała gazetka okolicznościowa,  nie zabrakło też  przepięknego indyka - głównego elementu tej uroczystości (z którym najodważniejsi mogli się sfotografować). Uczniowie klas I i II w okresie poprzedzającym Święto Dziękczynienia wykonali różnorodne prace w języku angielskim tj.: listy z podziękowaniami, prace multimedialne i plakaty, które przesłane zostały do współpracujących w bieżącym roku szkolnym z naszym gimnazjum wolontariuszy, jako dowód wdzięczności za wspólnie spędzony czas. Wszystkie prace trafiły do wolontariuszy dokładnie w dzień Święta Dziękczynienia

W podziękowaniu za pamięć oraz w dowód uznania dla najpiękniej zredagowanego listu, nasz pokojowy ambasador UNESCO z Kenii przeprowadził w tym dniu rozmowę telefoniczną z autorem w/w pracy, Weroniką Józak , uczennicą kl. IIIa.  Ponadto, uczniowie na zajęciach informatycznych wykonali zaproszenia dla swoich rodziców na mini koncert podziękowań, który tego dnia odbył się po zajęciach w gimnazjum. Podczas spotkania z rodzicami, Pani Dyrektor Halina Steczuk wyraziła również swoją wdzięczność za pomoc i wsparcie w realizacji wielu działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Repertuar mini koncertu uświetniła dodatkowo uczennica kl. IIIa Ewa Bednarczuk w utworze „Someone like you”.