Dnia 12.12.2016r. w Gimnazjum Publicznym w Żmudzi odbyła się akcja profilaktyczna z udziałem psa Idea 3107 o specjalności narkotycznej, mająca na celu sprawdzenie placówki
i społeczności szkolnej pod kątem posiadania używek. Działanie, w obecności pani dyrektor Haliny Steczuk oraz pedagoga szkolnego pani Katarzyny Boguckiej, przeprowadził funkcjonariusz Straży Granicznej z Dorohuska mł. chor. SG Artur Harmata. W wyniku sprawdzenia budynku i gimnazjalistów nie znaleziono substancji o działaniu narkotycznym. Funkcjonariusz SG wygłosił także wykład nt. „Narkomania – w pułapce uzależnienia. STOP narkotykom”, przybliżając młodzieży m.in. funkcjonowanie człowieka na progu uzależnienia, fazy uzależnienia, konsekwencje zdrowotne oraz społeczne nałogu.