W dniu 23.05.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o ul. Grabowiecka 18 „B”,22 – 500 Hrubieszów na zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki „- od km 0+ 000 do km 1+ 380.