W dniu 19 czerwca 20167 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołkowianach podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby siedziby stowarzyszenia oraz społeczności Wołkowian”.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
„Dziarskie Wólczanki”,
Środowiskowy Dom Samopomocy „WRZOS”,
Urząd Gminy Żmudź

Zapraszają mieszkańców Gminy Żmudź na

 „Dzień sąsiada – spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gminy Żmudź

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Integracja – aktywizacja”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs grantowy „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”i uzyskał bardzo wysokie 27 miejsce spośród 378 złożonych wniosków.

W dniu 27 czerwca 2015 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej odbyło się spotkanie integracyjne oraz konkurs kulinarny na „Najlepszą potrawę”.

„Od bierności do aktywności”
W dniu 23 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Od bierności do aktywności”