Formularze do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Do wymiaru podatku od nieruchomości na 2016 rok należy stosować Uchwałę Nr XI/95/2015 Rady Gminy Żmudź z dnia 17 listopada 2015 roku
obowiązującą na terenie Gminy Żmudź.


Podatek rolny

Deklaracja na podatek rolny DR-1 Pobierz druk
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 Pobierz druk
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A Pobierz druk
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B Pobierz druk

Podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Pobierz druk
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Pobierz druk
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A Pobierz druk
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B Pobierz druk

Podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 Pobierz druk
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 Pobierz druk
Dane o nieruchomościach ZN-1/A Pobierz druk
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B Pobierz druk

 

Sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Pobierz druk

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpłaty Pobierz druk

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Pobierz druk

 

Informacja o środowisku

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pobierz druk

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Pobierz druk

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Pobierz druk


Gospodarka przestrzenna

Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź Pobierz druk


USC i ewidencja ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (drukować dwustronnie) Pobierz druk

Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego aktu Pobierz druk

Wniosek o sprostowanie treści aktu Pobierz druk


Inne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz druk

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie, umieszczenie urządzeń- w pasie drogowym Pobierz druk - za zajęcie

Pobierz druk - za umieszczenie

Wniosek - umieszczenie obiektów reklamy Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochrona dróg Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz druk

Pomoc de-minimis w rolnictwie Pobierz druk

Wniosek o wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź Pobierz druk

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew Pobierz druk

Wniosek o wydanie zaświadczeń Pobierz druk

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Pobierz druk

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie wjazdu na działkę Pobierz druk

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan Pobierz druk