Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r.