SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Pobierz
Ulotka informacyjna Gminy Żmudź Pobierz
Ulotka ogólna Pobierz
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pobierz
UCHWAŁY Pobierz
INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Pobierz