Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r.

 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Pobierz
Ulotka informacyjna Gminy Żmudź Pobierz
Ulotka ogólna Pobierz
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pobierz
UCHWAŁY Pobierz
INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Pobierz