RADNI GMINY ŻMUDŹ

Krzysztof Gawrjołek – Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Senderski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Bogusław Bielak
Józef Chwała
Maria Domańczuk
Jolanta Głaz
Mariusz Łaszkiewicz
Zdzisław Makowski
Stanisława Pokraka
Jacek Raczkiewicz
Katarzyna Radziewicz
Bogusława Rzeźnik
Elżbieta Wagner
Andrzej Zając
Anna Załuska