Informacja dot. postępowania w czasie upałów opracowana przez Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE

 

 

W związku z prognozowanym występowaniem burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h , miejscami możliwy grad, prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa:

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

 • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
  w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 • nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
  z wody, łódki lub kajaka
 • w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

st. Insp. Renata Ostrowska

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie

Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcamy do podtrzymywania dobrych praktyk stosowanych na terenie Gminy Żmudź w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie swoich posesji oraz w ich otoczeniu.

Zwracamy uwagę na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostałości roślinne tj. liście i suche trawy mogą być wykorzystywane do produkcji kompostu, a odpady komunalne muszą być przekazywane firmie, która systematycznie je odbiera. Nie wolno spalać odpadów w piecach.

Teren posesji powinien być uporządkowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla przebywających na nim osób, ale również po to, aby nasze otoczenie wyglądało estetycznie.

Podkreślamy, że obowiązuje nas bezwzględny zakaz wypalania traw.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i o naszej kulturze. Wspólnie zadbajmy o dobry wizerunek naszej gminy.

 Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żmudź
Edyta Niezgoda