Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gminyŻmudź, w tym przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, OSP oraz samorządów na spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Żmudzi o godz. 09.00. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną działania realizowane przez LGD "Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza Panie zamieszkałe na terenie gmin wchodzących w obszar działania LGD "Ziemi Chełmskiej" tj. gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, do udziału w II Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej, które odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia 2017 r., w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Granicznej 2 A w Chełmie, podczas Chełmskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. W tym roku Forum poświęcone będzie aktualnym możliwościom wsparcia grup formalnych i nieformalnych, organizacji środowisk w zakresie ożywienia działań, tworzenia podmiotów lub przedsiębiorstw (w tym spółdzielni socjalnych), zawiązywania partnerstw oraz pozyskiwania rozwiązań i funduszy na rozwój.

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc, Panie zainteresowane udziałem w Forum prosimy o telefoniczną rejestrację pod numerem tel. 82 562 75 71 najpóźniej do dnia 14 grudnia. Zaczynamy punktualnie o godz. 9.00!