Informujemy, że STAŁE pozwolenia na sportowy połów ryb na zbiorniku wodnym „Dębowy Las” są do nabycia w Urzędzie Gminy Żmudź (pok. Nr 12).
Pozwolenie STAŁE obowiązuje od 29 kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r. Cena pozwolenia - 160 zł (cena brutto z VAT).
Cena pozwolenia DWUDNIOWEGO - 10 zł - mieszkańcy Gminy Żmudź, 30 zł - osoby z poza terenu gminy.
Regulamin Sportowego Połowu Ryb na zbiorniku wodnym „Dębowy Las” zamieszczony został na tablicach ogłoszeń przy zbiorniku, w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Żmudź.
Informujemy, że zbiornik został zarybiony.

REGULAMIN SPORTOWEGO POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU WODNYM „DĘBOWY LAS” W WOŁKOWIANACH – „ŁOWISKO KARPIOWE”