Urząd Gminy Żmudź informuje o możliwości bezpłatnego zaszczepienia dzieci urodzonych w 2014 roku przeciwko pneumokokom w ramach "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu powiatu chełmskiego na lata 2017 - 2019" realizowanego przez powiat chełmski.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 18.05.2017 r. pod nr tel. (82) 568 01 82 lub osobiście pokój nr 3. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.