Komendant Miejski Policji w Chełmie Wójt Gminy Żmudź

Zapraszają na konferencję


„Bezpieczeństwo gminy Żmudź
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz również mieć na nie wpływ”

 

która odbędzie się

w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żmudź.

 

Wójt Gminy Żmudź

   Edyta Niezgoda