W związku ze szkodliwą działalnością bobra europejskiego, znajdującego się pod ochroną, Polski Związek Łowiecki oraz Nadleśnictwo Chełm uzyskały zezwolenie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na odstrzał bobrów m.in. na terenie Gminy Żmudź.

Redukcyjny odstrzał bobrów przeprowadzony zostanie w okresie od 1 października do 28 lutego w miejscach, w których bobry powodują poważne szkody przez podtapianie gruntów, niszczenie płodów rolnych i drzew.