Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź w okresie od września 2020 r. do grudnia 2020 r.