Informuje się mieszkańców Gminy Żmudź, że od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 18 grudnia 2018 r. będą prowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Żmudź.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią mieszkańców w sprawie zmiany statutów sołectw, dotyczącej długości kadencji organów sołectw (Sołtysa i Rady Sołeckiej).

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy poszczególnych sołectw posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego opublikowanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żmudź, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowo udostępnia się mieszkańcom możliwość wyrażania opinii w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. poprzez:

1) uwagi i wnioski składane w Urzędzie Gminy Żmudź w pok. nr 1;

2) składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANKIETY