Uprzejmie informujemy, że wnioski o dopłaty bezpośrednie w gminie Żmudź wypełnia Pan Zdzisław Szlązak – pracownik Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który pełni dyżur w Urzędzie Gminy Żmudź, w każdy czwartek w godzinach 7.00 – 15.00 pokój nr 15.