Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: „Podejmowanie działalności gospodarczej”
– limit środków: 700 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 3/2019)
Termin naboru wniosków: 23 września 2019 roku - 7 października 2019 roku
Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborach wnioskó oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71                                                                                                        
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.