Gminne Centrum Kultury w Żmudzi
serdecznie zaprasza dzieci do udziału
w zajęciach rekreacyjno-ruchowych i edukacyjnych w plenerze w altance przy GCK w każdy wtorek i środę
od 22 lipca (środa) godz. 10.00