W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Urząd Gminy Żmudź informuje że właściciele nieruchomości o pow. powyżej 3 500 m2, na których na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem wyłączone zostało powyżej 70% z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej powinni wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej informacji i dostarczyć do Urzędu Gminy Żmudź do dnia 28 marca 2018 r.

Niniejsze oświadczenie będzie stanowiło podstawę wyliczenia przedmiotowej opłaty.

OŚWIADCZENIE

 

GMINNE CENTRUM KULTURY W ŻMUDZI

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W  GMINNYM KONKURSIE PALM, PISANEK I STROIKÓW WIELKANOCNYCH

Prace należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi do dnia 27 marca 2018 r. Wystawa prac odbędzie się w dniach 29-30 marca. Wręczenie nagród i upominków -po świętach.

OGŁOSZENIE MAK

Urząd Gminy w Żmudzi prowadzi nabór wniosków na kontraktacje maku odmiany „Mieszko” na rok 2018.

       Wszyscy zainteresowani UPRAWĄ MAKU powinni złożyć w Urzędzie Gminy pisemne wnioski z podaniem planowanej powierzchni uprawy oraz miejsca położenia plantacji wraz z numerem działki w terminie do dnia 15 marca br. (druki do pobrania w pok. nr 14).

Opłata skarbowa - 30,00 zł.

Cena 1 kg nasion na 1 ha - 200,00 zł.