W miejscowości Roztoka znajduje się bezdomna suczka. Prosi się właściciela psa o kontakt z Urzędem Gminy Żmudź, tel. 82 568 01 82 lub osoby mogące wskazać właściciela na nr tel. 502401029.