Bezpłatne porady prawne

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Żmudź od stycznia 2018 roku będzie czynny w każdy piątek w godz. od 08.00 do 12.00

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Gminy Żmudź

ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź

tel. 82 568 01 82

DYŻUR

trzeci wtorek miesiąca
godz. 10.00 - 12.00 pokój nr 15

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie

Oświadczenie