Pies poszukuje nowego właściciela. Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi, tel. (82) 568 01 29 w godz. 7.00-15.00

Szanowni mieszkańcy Gminy Żmudź,

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Treść kwestionariusza związana jest z zagadnieniami energetyki. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie materiału, który będzie stanowił podstawę opracowania modelu energetycznego dla Pani/Pana gminy/powiatu. Ankieta jest anonimowa, wyniki badań będą wykorzystane do celów naukowych w pracy doktorskiej i prezentowane w sposób zbiorczy.  Serdecznie dziękujemy za współpracę.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Gmina Żmudź informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 165/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie

 

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2018 roku