Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku

Urząd Gminy Żmudź informuje, że Rada Powiatu Chełm podjęła uchwałę w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.

Kwoty zmniejszonej opłaty wynoszą:


1) 57,00 zł za wydanie prawa jazdy,
2) 32,00 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego.
  

 Obniżenie opłaty przysługuje wyłącznie, jeżeli przyczyną wymiany dokumentów jest nadanie nazw ulicom w miejscowości Leszczany i ma zastosowanie do wniosków złożonych w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.