Gmina Żmudź informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 165/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Informujemy, że na terenie Gminy Żmudź do oddania są szczeniaki oraz 5 dorosłych psów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy Żmudź, tel. 82 568 01 82, w godz. 7.00-15.00

Komenda Miejska Policji w Chełmie informuje zachęca do korzystania z aplikacji "Moja Komenda", dzięki której szybko możemy znaleźć swojego dzielnicowego, lokalne ogłoszenia policyjne oraz komendy i komisariaty policji w całym kraju. Komenda Policji zachęca również do korzystania z interaktywnej mapy zagrożeń Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala funkcjonariuszom przekazywać informacje o niebezpiecznych miejscach w okolicy oraz pomaga wskazać miejsca na które lokalne służby powinny zwrócić szczególna uwagę.

Urząd Gminy Żmudź informuje, że Rada Powiatu Chełm podjęła uchwałę w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.

Kwoty zmniejszonej opłaty wynoszą:


1) 57,00 zł za wydanie prawa jazdy,
2) 32,00 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego.
  

 Obniżenie opłaty przysługuje wyłącznie, jeżeli przyczyną wymiany dokumentów jest nadanie nazw ulicom w miejscowości Leszczany i ma zastosowanie do wniosków złożonych w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.