Projekt uchwały Rady Gminy Żmudź w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Żmudź w 2020r.

Na podstawie  art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Żmudź w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego  oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Żmudź w 2020 r.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy kierować w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź

Termin składania uwag oraz propozycji zmian wyznaczono na okres od 6 lutego do 28 lutego
2020r. - decyduje data doręczenia

Informacje dotyczące projektu uchwały udzielane są w Urzędzie Gminy Żmudź, pok. nr 1 lub pod numerem telefonu 82 568 01 82

Projekt uchwały

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2019r. gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
•    do końca kwietnia 2020 r.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l
Limit ilości oleju napędowego na jednostkę przeliczeniową bydła - 30 l (podstawą naliczenia zwrotu za jednostkę przeliczeniową bydła jest dokument wydany przez ARiMR)
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1 zł
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 zł

Wniosek

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

Lp.

Przedsiębiorstwo

Data obowiązywania zezwolenia

1

Zakład Usługowo-Handlowy

Waldemar Szłapak

Dębina 4

22-122 Leśniowice

Tel. 82 567 61 50

22.02.2019 r. – 21.02.2029 r.

2

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.

Kolonia- Okopy

22-175 Dorohusk

Tel. 82 566 11 02

06.03.2019 r. – 05.03.2029 r.

3

PTH Agro-Trans

Sławomir Czyż

ul. Diamentowa 5

22-113 Kamień

Tel. 82 567 15 13

12.03.2019 r. – 11.03.2029 r.

4

Eco Scania Karolina Maciukiewicz

ul. Kościelna 4

Srebrzyszcze

22-100 Chełm

Tel. 782 300 255

27.12.2019 r. – 26.12.2029 r.