Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią koronawirusa, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Aby dołączyć do Grup Wsparcia "Równoważnia" wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu.

Ulotka informacyjna

O Projekcie

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2019r. gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
•    do końca września 2020 r.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l
Limit ilości oleju napędowego na jednostkę przeliczeniową bydła - 30 l (podstawą naliczenia zwrotu za jednostkę przeliczeniową bydła jest dokument wydany przez ARiMR)
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1 zł
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 zł

Faktury za zakup paliwa muszą zawierać wskazanie własciwego kodu CN:


CN 2710 19 43 do 2710 19 48

CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19

CN 3826 00

Faktury bez w/w kodów nie będą przyjmowane!

Wniosek

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna

Ankieta dla mieszkańców powiatu chełmskiego w związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026.

Link to ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc9sy-zQSphvDjsR1EgEzMAwBxBu-KfMPmk5Ka0i1pHvshqw/viewform