Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r., w Gminie Żmudź rozpoczęły się uroczystą Mszą Św.

W dniu 9 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców gminy.

Klub Sportowy  "Victoria Żmudź"  brał udział w finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekcie pod nazwą Program "Klub".

Z inicjatywy mieszkańców Stanisławowa w dniu 21.10. 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie mieszkańców tej miejscowości oraz okolicznych sołectw

Dnia 19 października 2017 roku została zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury w Żmudzi wycieczka do Warszawy dla Pań z terenu Gminy Żmudź.

W dniu 14 października 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Seniora.

Przy udziale środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego i środków budżetu gminy realizowana jest inwestycja pn „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żmudź.

W czwartek 5 października 2017 roku w Gminny Centrum Kultury w Żmudzi odbyły się warsztaty krawieckie dla pań z KGW Roztoka.

W okresie od 01.08.2017 r. do 15.09.2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołkowianach realizowała projekt pn. „Remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby siedziby stowarzyszenia oraz społeczności Wołkowian”.