W dniu 6 lipca w Parku Miejskim w Chełmie w odbyła się impreza pn.: „Legendarny Chełm”

W dniu 16 czerwca 2019 roku /niedziela/ na stadionie piłkarskim w Żmudzi odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których uczestniczyło 7 drużyn z jednostek OSP

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Chełmskim Domu Kultury odbyła się Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego” organizowana przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.

W sobotę 8 czerwca 2019r. w Żmudzi odbył się V Zlot Motocyklowy. Ten motocyklowy mały jubileusz rozpoczął się od uroczystej Mszy Świętej wraz z poświęceniem motocykli

W dniu 02 czerwca 2019 roku w Żmudzi odbył się VI Jarmark Aktywności Kobiet połączony z Dniem Dziecka.

Trwa montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Żmudź w ramach projektu „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”.

Na Festiwalu Piosenki Strażackiej w Dorohusku Pani Halina Romanowska zajęła II miejsce w kategorii soliści. W Festiwalu udział wzięły również panie z zespołu śpiewaczego „Jarzębinki”.

Trwają prace przy "Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ksawerów od km 1+ 409 do km 1+709"

W ramach rozbiórki budynku komunalnego w Leszczanach z pozyskanego gruzu wykonany został remont drogi w Leszczanach na odcinku 350 mb.