Gminne Centrum Kultury w Żmudzi prezentuje cykl przedstawiający artystów oraz twórców ludowych z terenu gminy Żmudź - „Cudze chwalicie swojego nie znacie”.
Cykl promuje twórczość ludową oraz tradycję regionalną, której bogactwo i piękno jest wizytówką i dumą naszego regionu i naszej gminy.

Na początek przedstawiamy znaną śpiewaczkę ludową – Panią Halinę Romanowską.

Pani Halina Romanowska – urodziła się w 1941 r. w Wólce Putnowieckiej.
Od 1969 r. zamieszkuje w Żmudzi.
Od dzieciństwa interesuje się folklorem a śpiewanie to jej pasja.
Aktywnie angażuje się w sprawy lokalnej społeczności, szczególnie poprzez działalność artystyczną, którą prowadzi od niemal 55 lat.
W latach 80 – tych była czasie założyła zespół śpiewaczy „Żmudzianki”.
Po rozpadzie „Żmudzianek” dołączyła do znanego w regionie zespołu śpiewaczego „Victoria” ze Stanisławowa z Gminy Żmudź.
W latach 1984 – 1988 była radną Gminnej Rady Narodowej w Żmudzi.
W 2004 r. założyła zespół śpiewaczy „Jarzębinki” działający przy Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi .
W swoim szerokim repertuarze ma piosenki ludowe, patriotyczne, biesiadne, kolędy i pastorałki, przyśpiewki weselne.
Chętnie występuje na uroczystościach gminnych i kościelnych.
Pani Halina Romanowska ma duże osiągnięcia występując jako solistka. Wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsca na przeglądach i festiwalach powiatowych w Chełmie, Rejowcu, Dorohusku, Włodawie i Werbkowicach. Dwukrotnie wyróżniana na Przeglądach Piosenki Seniorów w Dęblinie. Największym sukcesem Pani Haliny było zajęcie III miejsca w 2010 r oraz I miejsca w 2018 r. na Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
Również w 2018 r. zajęła III miejsce w IV Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii Szczecińskiej w Szczecinie
Pani Halina niewątpliwie zasługuje na miano „mecenasa kultury ludowej Gminy Żmudź”.