Drukuj

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 18 marca 2020 roku zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020. Gminna Biblioteka Publiczna w Żmudzi otrzymała w ramach przydziału kwotę 6 000,00 zł. za które zakupiono 254 nowych woluminów.

1020210111.jpg 1120210111.jpg 120210111.jpg

1220210111.jpg 220210111.jpg 320210111.jpg

420210111.jpg 520210111.jpg 620210111.jpg

720210111.jpg 820210111.jpg 920210111.jpg