REGULAMIN konkursu fotograficznego „KOBIETA WIDZIANA MOIMI OCZAMI"

 1. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja twórczości  mieszkańców gminy w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu i dostrzegania roli i  uroku kobiety w wielu aspektach.
 2. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Żmudzi, Kasztanowa 21, tel. 82 568 0180
 1. Konkurs trwa do 03 marca 2021 roku.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 04-07 marca.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu, zgodnie z jego  tematem, jest utrwalenie na fotografii szczególnie ciekawych ujęć kobiet w życiu codziennym.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Żmudź.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografię.
 4. Przesłanie zdjęcia jest automatyczną zgodą na opublikowanie tego zdjęcia i wizerunku – osoby znajdującej się na danej fotografii na stronie fb i na stronie Gminy Żmudź
 5. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić 1 zdjęcie .
 6. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje :

     - dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres)

     - numer telefonu

       - plik JPG podpisany ma być imieniem i nazwiskiem

 1. Fotografie należy przesłać tylko w formie elektronicznej na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do  dnia 03.03. 2021 r. z tytułem zdjęcie konkursowe KOBIETA WIDZIANA MOIMI OCZAMI.
 2. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane   przez Organizatora.
 3. Jury bierze pod uwagę  tylko zgodność z tematem i wartość artystyczną fotografii .
 4. Wyniki konkursu zostaną podane   na stronie organizatora.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach informacyjno –marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.)
 6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 7. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 8. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.