Liczba chorych na Covid wciąż rośnie, wprowadzane są kolejne obostrzenia, ale pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Są niezmienne i towarzyszą nam od lat - choćby grypa sezonowa.

Czy można jej uniknąć w czasach pandemii? Na pewno trzeba próbować.

 
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Chełmie