Gmina Żmudź uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 927 508,22 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.


Pozyskane środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie „Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Syczów i Annopol o numerach 122273L oraz 104998L” o długości około  660 mb oraz „Przebudowy drogi gminnej L104995L Lipinki – Kazimierówka” na odcinku od km 0+644 do km 1+684”.