Drukuj

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.

Rozpoczęto realizację zadania pn.: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi na Oddział Przedszkolny w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Żmudzi na potrzeby Oddziału Przedszkolnego”

Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 08.01.2021r, wpłynęła 1 oferta.

W dniu 08.02.2021 została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Lidertech Sp. z o.o 22-100 Chełm, ul. Rampa Brzeska 5.

Koszt realizacji zadania to 632 220,00 zł brutto.

Zadanie będzie realizowane w terminie od podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021r.

Zakres robót przedstawia się następująco:

DSC_0225.jpg DSC_0226.jpg DSC_0231.jpg

DSC_0240.jpg P1110327.jpg P1110328.jpg

P1110351.jpg